SensiNet AB

trådlös övervakning och styrning

kreativitet och produktutveckling

transparens och pålitlighet

energibesparing och miljönytta

Livsmedelsbutiker

Temperaturövervakning av kyl- och frysdiskar. Fukt- och temperaturövervakning frukt & grönt. Temperaturkontroll av varuleveranser.

Temperaturövervakning i livsmedelsbutiker

Optimering av temperatur och fukt ger energibesparingar och längre hållbarhet för såväl frukt & grönt som kyl- och frysvaror. Även kompressorer i kyl- och frysdiskar övervakas, vilket ger förvarning/larm om sämre kapacitet och i förlängningen haveri. Konfigurerbara larm går som SMS till de som berörs och kan även visas på larmmottagare som placeras på lämplig plats i butik.

I systemet ingår även ett enkelt kontrollverktyg för att mäta och logga varutemperaturer vid inleverans. Inmätningen sparas direkt och trådlöst till webb i en tabell under respektive leverantör.

TermoSense®-systemet ger tryggheten att ha välmående matvaror som inte behöver kasseras i förtid.

> Systemöversikt
> Produkter
> Ladda ner flyer om Livsmedelsbutiker (PDF 0,7 MB)


Laboratorier

Temperaturövervakning av kylskåp, frysar och frysskåpsrum. Mätning av fukt, belysning, ammoniak, m m.

Temperaturövervakning av kylskåpMed TermoSense®-system från SensiNet har du trådlös övervakning av kyl/frysar, -80°frysar, frysskåpsrum, m m, så att ditt ovärderliga biomaterial kvalitétssäkras. Systemet samlar statistik, analyserar och larmar med SMS till berörda då t ex temperaturer avviker från satta gränsvärden under definierad tidsrymd. Systemet kan även mäta fukt, belysning, ammoniak, m m.

> Systemöversikt
> Produkter
> Ladda ner flyer om Laboratorier (PDF 0,6 MB)


Bussgarage

Temperaturreglering och positionsbestämning av depåställda bussar.

Temperaturreglering av parkerade bussarTermoSense®-systemet installeras som komplement till befintliga system och ger avsevärda ekonomiska besparingar, då bussarnas underhållsvärme optimeras för exakt temperatur och energiåtgång.

Då chauffören depåställer en buss vid ramp upprättas trådlös kontakt mellan buss och rampenhet. Bussens temperaturkontrollenhet styr den fast monterade rampenheten till önskad energileverans för underhållsvärme och skickar även information om temperaturer, larmstatus och ramp-position till den internetanslutna basstationen.

Ledningspersonal får därmed kontroll på värmestatus, larm (även via SMS-larm), samt vilka bussar som är parkerade vid ramp och vilka som är i tjänst. Det hjälper även chaufförer att hitta ”sin” buss.

> Systemöversikt
> Produkter speciellt för positionsbestämning och reglering av underhållsvärme
> Ladda ner flyer om Bussgarage (PDF 0,7 MB)