Systemöversikt

TermoSense®

TermoSense® är ett trådlöst övervakningssystem som mäter, rapporterar, larmar, styr och journalför olika typer av tillstånd; Temperatur, fukt, belysning, vattennivåer, kylkompressortillstånd, luftkompressortillstånd, ...

Ett flertal sensorer, upp till tusentals, kan forma kompletta system där allt kan observeras i realtid på Internet från dator eller mobiltelefon. Vid oönskade tillstånd larmar systemet via SMS till en eller flera mobiltelefoner. Systemet visar även grafiskt förändringar över tid och erbjuder månadsvisa rapporter med statistik, analys och prognoser.

Systemet är synnerligen skalbart och anpassas lätt för såväl små som stora anläggningar. Tack vare trådlösheten blir det minimal påverkan på en anläggnings befintliga installationer och utrymmen.

Fördelar med TermoSense®-systemet:

  • Som kund hos oss har du en egen TSI-webbsida på internet, med status och statistik över anläggningen.
  • Vi skickar månadsrapporter till dig, med statistik, analys och prognoser för anläggningen.
  • Med serviceavtal är du trygg i att SensiNet AB övervakar driften och säkerställer funktionaliteten kontinuerligt.
  • Vi erbjuder även offline-anläggningar, men då med begränsade möjligheter till övervakning.
  • Telefonsupport och rådgivning.

Vill du veta mer? > Kontakta oss!

Illustration - generellt TermoSense®-system
Illustrationer - branschspecifika TermoSense®-system

Livsmedelsbutik

Laboratorium

Bussgarage

Läs mer om TermoSense®-system för
> Livsmedelsbutiker
> Laboratorier
> Bussgarage

Ladda ner flyers om TermoSense®-system för
> Livsmedelsbutiker (PDF 0,8 MB)
> Laboratorier (PDF 0,7 MB)
> Bussgarage (PDF 0,7 MB)