System & Produkter

TermoSense®

TermoSense® är ett trådlöst övervakningssystem som mäter, rapporterar, larmar, styr och journalför olika typer av tillstånd; Temperatur, fukt, belysning, vattennivåer, kylkompressortillstånd, luftkompressortillstånd, ...

Ett flertal sensorer, upp till tusentals, kan forma kompletta system där allt kan observeras i realtid på Internet från dator eller mobiltelefon. Vid oönskade tillstånd larmar systemet via SMS till en eller flera mobiltelefoner. Systemet visar även grafiskt förändringar över tid.

Systemet är synnerligen skalbart och anpassas lätt för såväl små som stora anläggningar. Tack vare trådlösheten blir det minimal påverkan på en anläggnings befintliga installationer och utrymmen.

TermoSense® förbättrar lönsamheten på din verksamhet!