System & Products

TermoSense®

TermoSense® is a wireless monitoring system that measures, reports, alarms, controls and records different types of conditions; temperature, humidity, lighting, water levels, air and refrigeration compressor conditions, ...

Ett flertal sensorer, upp till tusentals, kan forma kompletta system där allt kan observeras i realtid på Internet från dator eller mobiltelefon. Vid oönskade tillstånd larmar systemet via SMS till en eller flera mobiltelefoner. Systemet visar även grafiskt förändringar över tid.

The system is highly scalable and easily adapted for both small and large plants. Thanks to being wireless, there is minimal impact on a plant's existing installations and spaces.

TermoSense® förbättrar lönsamheten på din verksamhet!