Produkter

TermoSense®-produkter för övervakning av temperaturer, luftfuktighet, vätskenivåer, belysning, kylkompressorer, fordonsuppvärmning, med mera.

Produkterna har tålig ytmonterad mikroprocessorbaserad elektronik och kommunicerar med licensfri lågeffekt radio, kompatibelt med det industriella trådlösa styrsystemet RadioPLC®.

Sensorer

Temp3Tx - Temperatursensor

Funktion
Kontinuerlig temperaturmätning med hög noggrannhet (var 50-70:e sekund). Signifikanta förändringar rapporteras omedelbart. Manuella avläsningar och registreringar kan göras med en patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel.

Teknisk specifikation
Mätvärde, temp:  -30 till 100°C, upplösning 0,1°C, onoggrannhet 0,2°C.
Utförande: Med display för manuell avläsningsmöjlighet på plats.
Manöver: Med patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel.
Förväntad batterilivslängd: Upp till 17 år. Intelligent batterisparteknik - batteriet används endast när förändringar av betydelse sker.
Kapslingstäthet: IP-54. Vattentät option IP-68, för tempning i kök och livsmedelstillverkning.
Storlek:  79x117x24 mm

upp

HumTx - Fukt- 0ch temperatursensor.

Funktion
Trådlös sensor som mäter fuktighet och temperaturer med hög noggrannhet. Speciellt lämpad för kontinuerlig övervakning av omgivningsförhållanden runt frukt&grönt-produkter i livsmedelsbutiker, vilket ökar livslängden avsevärt och minskar svinnet. Larmar för felförhållanden. Manuella avläsningar och registreringar kan göras med en patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel.

Teknisk specifikation
Mätvärde, RH: 0-100% RH, med detektering och indikering av kondensering. Tål 100% fukt och även kondens- och vätskepåslag utan kvarvarande degration. 3% RH långtidsstabilitet (12 mån), omkalibreringsbar.
Mätvärde, temp:  -30 till 100°C, upplösning 0,1°C, onoggrannhet 0,2°C.
Utförande: Med display för manuell avläsningsmöjlighet på plats.
Manöver: Med patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel.
Förväntad batterilivslängd: Upp till 17 år. Intelligent batterisparteknik - batteriet används endast när förändringar av betydelse sker.
Kapslingstäthet: IP-54. Vattentät option IP-68, för mätning i kök och livsmedelstillverkning.
Storlek:  79x117x24 mm

Temp3Tx Ext - Extern temperaturavkänning

Funktion
Temperaturavkänning med med extern känselkropp. Mätning sker kontinuerligt och med hög noggrannhet (var 50-70:e sekund). Signifikanta förändringar rapporteras omedelbart. Manuella avläsningar och registreringar kan göras med en patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel.

Teknisk specifikation
Utförande: Med display för manuell avläsningsmöjlighet på plats.
Manöver: Med patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel.
Förväntad batterilivslängd: Upp till 17 år. Intelligent batterisparteknik - batteriet används endast när förändringar av betydelse sker.
Kapslingstäthet: IP-54. Vattentät option IP-68.
Storlek: 79x117x24 mm

upp

Temp3Tx Ext3 - Extern temperaturavkänning x 3

Funktion
Extern temperaturavkänning med tre anslutningar. Mätning sker kontinuerligt och med hög noggrannhet (var 50-70:e sekund). Signifikanta förändringar rapporteras omedelbart. Manuella avläsningar och registreringar kan göras med en patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel.

Teknisk specifikation
Utförande: Med display för manuell avläsningsmöjlighet på plats.
Manöver: Med patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel.
Förväntad batterilivslängd: Upp till 17 år. Intelligent batterisparteknik - batteriet används endast när förändringar av betydelse sker.
Kapslingstäthet: IP-54. Vattentät option IP-68.
Storlek: 79x117x24 mm

upp

Temp3Tx Ext3 HD - Extern temperaturavkänning x 3

Funktion
Extern temperaturavkänning med tre anslutningar. Mätning sker kontinuerligt och med hög noggrannhet (var 50-70:e sekund). Signifikanta förändringar rapporteras omedelbart. Manuella avläsningar och registreringar kan göras med en patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel. Kapsling för industriella miljöer.

Teknisk specifikation
Utförande: Med display för manuell avläsningsmöjlighet på plats.
Manöver: Med patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel.
Förväntad batterilivslängd: Upp till 17 år. Intelligent batterisparteknik - batteriet används endast när förändringar av betydelse sker.
Kapslingstäthet: IP-54. Vattentät option IP-68.
Storlek: 125x125x35 mm

upp

Comp3Tx - Kompressor-sensor

Funktion
Registrerar och analyserar driftdata samt varnar för överbelastning. Sensorn används bland annat för att övervaka kylkompressorer i kyl- och frysskåp, vilket ger en tidig indikation på försämrad kylförmåga (även då skåpet för ögonblicket klarar av att hålla rätt temperatur).

Teknisk specifikation
Utförande: Med display för manuell avläsningsmöjlighet på plats.
Manöver: Med patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel.
Förväntad batterilivslängd: Upp till 17 år. Intelligent batterisparteknik - batteriet används endast när förändringar av betydelse sker.
Kapslingstäthet: IP-54. Vattentät option IP-68.
Storlek: 79x117x24 mm

upp

LevelTx - Nivåsensor för vätska

Funktion
Övervakar, registrerar och journalför kontinuerligt vätskenivåer och ger SMS-larm vid felaktiga förhållanden. Sensorn övervakar även sig själv och kommunikationen. Den levereras komplett med sensorstav eller mätstege.
- Sensorstav används till att mäta nivåer i oljeavskiljare, fettavskiljare, dunkar med kemikalier, eller mängd vatten i botten på bensin/diesel-cisterner.
- Mätstege används med fördel i slutna cisterner/miljötankar och kan mäta nivå på aggressiva kemikalier.

Teknisk specifikation
Utförande: Kommunicerar trådlöst och har även display för manuell avläsningsmöjlighet på plats.
Manöver: Med patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel.
Förväntad batterilivslängd: Upp till 17 år. Intelligent batterisparteknik - batteriet används endast när förändringar av betydelse sker.
Kapslingstäthet: IP-68, vattentät.
Storlek kapsling: 79x117x24 mm
Sensorstav: Längd = 550 mm
Mätstege: Längd måttanpassas till cistern och visar fyllnadsgrad 0-100%. Vätskemängd kan beräknas om cisternen är likformig i höjdled.

Ladda ner
> Nivåsensor för vätska - med mätstege (PDF 1,4 MB)

upp

EchoTxCam - Nivåsensor för slam

Funktion
Mäter slamnivå. (under utveckling)

Teknisk specifikation
Med camlock-koppling.
Utförande: Med display för manuell avläsningsmöjlighet på plats.
Manöver: Med patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel.
Förväntad batterilivslängd: Upp till 17 år. Intelligent batterisparteknik - batteriet används endast när förändringar av betydelse sker.
Kapslingstäthet: IP-67/68.
Storlek kapsling: 79x117x24 mm

upp

ProbTx - Temperaturkontroll vid in- eller utleverans

Funktion
Ett enkelt kontrollverktyg för att mäta och logga varutemperaturer vid in- eller utleverans. Inmätningen sparas direkt och trådlöst till webb i en tabell under respektive leverantör.

Teknisk specifikation
Mätvärde, temp:  -30 till 100°C, upplösning 0,1°C, onoggrannhet 0,2°C.
Kapslingstäthet: IP-54. Vattentät option IP-68, för tempning i kök och livsmedelstillverkning.
Storlek:  79x117x24 mm

upp

Ramp-enheter

RampRxIR, 400VAC - Relästyrenhet med IR-kommunikation

Funktion
Styr underhållsvärme till fordon, t ex bussar vid bussuppvärmningsramper, och visar då även på vilken plats bussen står parkerad. Kommunicerar via IR med fordonsmonterade TempCTL.

Teknisk specifikation
Avsedd för spänning 400VAC trefas.
Kapslingstäthet: IP-66/67
Storlek: kommunikationsenhet 160x120x90 mm, totalt inkl inkopplingsenhet 160x300x250 mm

upp

RampRxIR, 230VAC enfas - Relästyrenhet med IR-kommunikation

Funktion
Styr underhållsvärme till fordon, t ex bussar vid bussuppvärmningsramper, och visar då även på vilken plats bussen står parkerad. Kommunicerar via IR med fordonsmonterade TempCTL.

Teknisk specifikation
Avsedd för spänning 230VAC enfas.
Kapslingstäthet: IP-66/67
Storlek: kommunikationsenhet 160x120x90 mm

upp

U01 - Plåt med ramp

Funktion
För kvittens vid utfart att fordon lämnar depå. Fast monterad U01 kommunicerar via IR mot fordonsmonterad TempCTL.

Teknisk specifikation
Kapslingstäthet: IP-66/67
Storlek: kommunikationsenhet 160x120x90 mm

upp

TempCTL - Temperatursensor/styrenhet med IR-kommunikation

Funktion
Fordonsmonterad sensor för styrning av underhållsvärme i fordon. Kommunicerar med ramp-monterad RampRxIR via IR för värmestyrning. Kommunicerar även med basstation via radio för att meddela vilken ramp den fått kontakt med - positionsbestämning.

Teknisk specifikation
Storlek: 160x94x32 mm

upp

Temp3Tx Ext3 - Extern temperaturavkänning x 3

Funktion
Extern temperaturavkänning med tre anslutningar. Mätning sker kontinuerligt och med hög noggrannhet (var 50-70:e sekund). Signifikanta förändringar rapporteras omedelbart. Manuella avläsningar och registreringar kan göras med en patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel.

Teknisk specifikation
Utförande: Med display för manuell avläsningsmöjlighet på plats.
Manöver: Med patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel.
Förväntad batterilivslängd: Upp till 17 år. Intelligent batterisparteknik - batteriet används endast när förändringar av betydelse sker.
Kapslingstäthet: IP-54. Vattentät option IP-68.
Storlek: 79x117x24 mm

upp

KeyTx, Bus Tool - Trådlöst manöver- och testverktyg

Funktion
Bus Tool är ett verktyg för att styra och verifiera temperaturregleringen av depåställda bussar. Handhavandet är trådlöst och sker utanför bussen.

Manöver/avläsning: Stå framför bussens front och rikta Bus Tool mot framrutan och bussens temperaturkontrollenhet (TempCTL). Tryck på knapp(ar) för test- eller manöverfunktion och läs av resultatet i TempCTL-displayen.

Manöverfunktioner:

 • On, förbereda utsättning, full värme
 • Aut, manuell återgång till automatik
 • Off, helg-avställning av bussar
 • On … Aut, för att kontrollera funktionen på cirkulationspump & flöde

Testfunktioner:

 • Signalkvalitet?
 • Temperatur i buss?
 • Bussens batterispänning?
 • Värme, på eller av?
 • Sensorns mjukvaruversion?
 • Nyckla temperatursensor!
 • Förmodad rampplats?

Teknisk specifikation
Radiofrekvens: 433,920 MHz
Kapslingstäthet: IP-65
Storlek: 63x140x30 mm

Ladda ner
> Instruktion för Bus Tool (PDF 1,9 MB)

upp

Centralenheter

Minibas-station

Funktion
Basstationen tar kontinuerligt emot mätvärden från upp till 60 sensorer, övervakar och genererar larm. Värdena skickas vidare över Internet till operativ server (TSI), via LAN eller inbyggd router för mobilnät (tillval). Basstationen innehåller alltid aktuella mätvärden och avger lokalt larm med blinkande ljus och pipljud. Larmen kan även skickas som SMS. Basstationen skickar även larm till lokal larmmottagare som kan placeras i kassa, expedition, eller vid larm-centralenhet.

Teknisk specifikation
Larm: A- och B-larm, knapp för larmkvittering, bläddring upp/ner i larmtabell.
Manöver: Med beröringsfri aktiveringsnyckel för att "låsa upp". Med knappar för visning av mätvärden och justering av larmgränser.
Indikatorer: Lysdioder och display som tillsammans ger information om mätvärden, larm, kommunikationsstatus, med mera.
Storlek: 240x160x100, vikt 1,16 kg, "fästöron" för väggmontering.
Kapslingstäthet: IP-21
Antenn: BNC-kontakt, standardantennen är möjlig att byta mot förstärkande bas-stations-antenn.

Ladda ner
> Minibas-station (PDF 0,16 MB)

upp

Rp - Repeater

Funktion
Vidareutskickar signaler från sensorer till mottagare, för utökad räckvidd. Med flera repeaters utökas räckvidden ännu mer.

Teknisk specifikation
Utförande: Med display som visar förmedlade meddelanden och radiokvalitet.
Antenn: BNC-kontakt, standardantenn, möjlig att byta mot förstärkande antenn.
Storlek: 94x160x31,5
UPS-batteri: Integrerad, 9 volt nickel metal hybride.
Kraftavbrottstid: Mer än en timme.
Manöver: Med beröringsfri aktiveringsnyckel för:
- Öppning för acceptans av nya sensorer.
- Inlänkning till mottagare/nästa repeater.
- Prövning av radiokvaliteten.

upp

LarmRx - Larmmottagare

Funktion
Larmmottagaren tar in larm från TermoSense-systemet och visar dem på önskad plats, t ex vid en bemannad kassa. Om larmer skall kopplas in till ett inbrottslarm kan en larmmottagare sättas vid centralapparaten och anslutas. All signalering sker trådlöst och installationen är därför enkel.

Teknisk specifikation
Utförande: Med blixljus, ljudindikering, display och integrerat UPS-batteri.
Antenn: BNC-kontakt, standardantenn, möjlig att byta mot förstärkande antenn.
Storlek: 94x160x31,5 mm

upp

Manöverenheter

KeyTx - Trådlös manöverenhet

Funktion
Kan anpassas för t ex belysningsstyrning, motorstyrning, m m. Finns även med tele-TB.
Beställningsvara.

Teknisk specifikation
Radiofrekvens: 433,920 MHz
Kapslingstäthet: IP-65 (gäller ej enhet med tele-TB)
Storlek: 63x140x30 mm

upp

Tillbehör

Beröringsfri aktiveringsnyckel

Funktion
Beröringsfri aktiveringsnyckel för att aktivera och verifiera komponenter i TermoSense®-systemet. Olika funktioner uppnås genom att hålla aktiveringsnyckeln olika länge vid aktuell komponent.

Teknisk specifikation
Storlek: 55x26x5 mm

upp

Antenn med BNC-kontakt

Funktion
Antenner som passar Basstation, Repeater, Larmmottagare, TempCTL Temperatursensor, m fl. Den vikbara antennen kan användas för att få distans/vinkel till störande metallföremål eller för att i t ex bussar vika ner antennen till ett läge som inte stör förarens synfält.

Teknisk specifikation
Antennkontakt: Typ BNC
Längder: 205, 214 resp 340 mm, varav den mellersta är vikbar (0°, 45° eller 90°).

upp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
© 2019 SensiNet AB