Referensprojekt Sahlgrenska Akademin

Göteborgs Universitetet, Sahlgrenska Akademin hade problem med kyl- och frysenheter som ibland blev för varma på grund av öppna dörrar, behov av avfrostning, överbelastade/försämrade kompressorer, med mera. Det gjorde i sin tur att värdefullt biomaterial från forskning gick förlorad.

Sahlgrenska Akademin lät då installera ett TermoSense®-system från SensiNet. Systemet består av ett flertal trådlösa temperatursensorer som placerats i och i anslutning till Akademins kyl- och frysenheter (kyl/frysar, -80° frysar, frysskåpsrum, med mera). Sensorerna har trådlös kontakt med en basstation som övervakar och ser till att larm skickas med SMS till berörda då temperaturer avviker från satta gränsvärden under definierad tidsrymd, och att mätvärden kontinuerligt sparas i systemet som grund för statistik och åtgärdsplaner.

I och med installationen av TermoSense® upptäcktes ett flertal kritiska dolda felaktiga förhållanden. Analyser gjordes – råd och tips erhölls. Situationerna har specialövervakats och åtgärderna har följts upp. Ovärderligt biomaterial har tryggats genom upptäckter av dolda felförhållanden och aktiv riskminimering.

Vad säger kunden?

”Det är bekvämt att kunna förvara material i laboratoriet och ändå ha det övervakat, och man spar tid genom att ha värdefulla farmakologiska preparat nära till hands. Flera av mina kollegor har tidigare drabbats av att förlora forskningsprover. Även forskningen i sig kan vi kvalitétssäkra med sensorernas hjälp.
 Ibland har experiment gett underliga resultat. Undersökningar visade att det varit felaktiga förutsättningar beroende på att ljuset av misstag har varit tänt dygnet runt. Detta är exempel på förhållanden som kan förbättras genom övervakning och kvalitétssäkring med trådlösa sensorer. Förutom temperatur så är ju fukt, belysning, ammoniak, med mera intressant. Ja, allt man kan mäta är värt att kolla upp!”

Sahlgrenska Akademin har med detta en väsentligt högre driftsäkerhet och driftekonomi för sina kyl- och frysenheter.

John-Olov Jansson, professor vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Sahlgrenska, Fysiologen

Sahlgrenska Akademin

Sahlgrenska, Fysiologen

Sensor i laboratoriekyl